GWG-skolcampus

GWG-skolcampus byggs på nuvarande Gesterby skolcentrums område och är ett gemensamt skolcampus för Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium. Allt som allt kommer campuset att ha 1500 elver och undervisningen sker både på svenska och finska.

Just nu pågår projektplaneringen för campuset och den nya skolbyggnaden kan tas i användning tidigast 2023.

Undervisningslokaliteterna planeras utgående från den pedagogiska planen för GWG-skolcampus. Planen baserar sig på Kyrkslätts kommuns läroplaner för småbarnspedagogik och för den grundläggande utbildningen.