Gruppverksamhet

Behärska din smärta - egenvård av långvarig smärta

Kyrkslätts kommuns fysioterapi, mottagningsverksamhet och mentalvårdstjänster erbjuder en öppen webbgrupp för patienter med smärta. Du kan lyssna på gruppinspelningarna enligt din egen tidtabell. Det finns sex (6) inspelningar som finns till förfogande i en veckas tid via en Youtube-länk. I gruppen får du information om:

·         betydelsen av motivation vid egenvård av smärta

·         mekanismer och vård av långvarig smärta

·         kroppsmedvetenhet

·         sammanjämkning av motion och smärta

·         sinnets välbefinnande

·         avkoppling

Du kan titta på inspelningarna via denna länk. Deltagande är avgiftsfritt. Gruppinspelningarna är på finska.

Responsenkät för gruppen Behärska din smärta