Gruppexponeringar vid innebandyträningar och -match

13.10.2020 19:42

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar fick 13.10.2020 vetskap om två personer som befann sig på innebandyträningar 5.10.2020 och 7.10.2020 och på innebandymatch 10.10.2020 i Kyrkslätt som har konstaterats ha covid-19-smitta.

Kommunernas enheter för smittsamma sjukdomar är i kontakt med personer som har exponerats. De som deltog i träningarna och matchen informeras dessutom via de egna idrottsföreningarna.

Fyr logo