Gruppexponeringar på gruppmotionstimmar

21.10.2020 17:17

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har 21.10.2020 fått vetskap om att en person som deltagit i gruppmotionstimmar i Kyrkslätt 16 och 17.10.2020 har konstaterats ha COVID-19-smitta. Enheten för smittsamma sjukdomar kontaktar de som exponerats. De som deltagit i motionstimmarna informeras dessutom via arrangören. 

Fyr logo