Gruppexponeringar i restaurang och daghem

01.03.2021 12:22

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Enheten för smittsamma sjukdomar har 27.2 fått vetskap om att en coronapositiv person har ätit i Ravintola Pisara i Masaby 23.2 kl. 11.30–12. Enheten för smittsamma sjukdomar känner till personerna som med säkerhet har exponerats, men de övriga som befunnit sig i restaurangen ombeds observera sina symtom i 14 dygns tid och söka sig till coronatest redan vid lindriga symtom.

Gruppexponering vid daghem i Kyrkslätt

Enheten för smittsamma sjukdomar har 28.2 fått vetskap om en gruppexponering för coronaviruset i ett daghem i Kyrkslätt. 15 personer har exponerats och man misstänker att det är fråga om ett muterat virus. Alla som exponerats har informerats via Päikky, och enheten för smittsamma sjukdomar har ringt eller kommer att ringa upp dem.

Fyrlogo