Gruppexponeringar i ett daghem

08.02.2021 11:19

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om två separata gruppexponeringar i ett daghem i Kyrkslätt 3.2 och 4.2.2021. Sammanlagt 42 personer exponerades. Vårdnadshavarna till barnen som exponerades och de anställda som exponerades har meddelats och fått karantänanvisningar via Päikky. De anställda som exponerades kontaktas också per telefon.

Fyrlogo