Gruppexponeringar i daghem 7.-15.10

18.10.2021 15:08

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

I ett daghem i Kyrkslätt har totalt 29 personer exponerats 7–8.10. och 12–13.10. Barnens vårdnadshavare har informerats elektroniskt. De anställda som blivit exponerade får ett samtal från enheten för smittsamma sjukdomar i sin hemkommun.

I ett annat daghem i Kyrkslätt har totalt 22 personer exponerats 14.–15.10. Barnens vårdnadshavare har informerats elektroniskt. De anställda som blivit exponerade får ett samtal från enheten för smittsamma sjukdomar i sin hemkommun.

fyrlogo