Gruppexponering vid skridskoåkningsträningar

26.10.2020 10:58

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person som deltagit i skridskoåkningsträningar 22.10 och 24.10.2020 har konstaterats ha COVID-19-smitta. Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar är i kontakt med de som exponerats och de försätts i karantän. De som exponerats har dessutom informerats om situationen och karantänbestämmelserna via föreningen.

Fyrlogo