Gruppexponering vid ishockeyträningar 20.10.2020

24.10.2020 19:02

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har 24.10.2020 fått vetskap om att en person som var på ishockeyträningar 20.10.2020 har senare konstaterats ha covid-19. Enheten för smittsamma sjukdomar kontaktar de som exponerats. De som deltog i träningarna har också informerats via föreningen.

Fyr-logo