Gruppexponering vid idrottsträningar

21.12.2020 12:09

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person som deltagit i idrottsträningar i Kyrkslätt har konstaterats ha COVID-19-smitta. Exponeringen har skett 14.12.2020. 18 personer har exponerats och de har informerats om exponeringen och karantänen.

Fyr logo