Gruppexponering vid en innebandyträning

23.10.2020 18:46

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person som deltagit i innebandyträningar i Kyrkslätt 19.10.2020 har konstaterats ha COVID-19-smitta. Enheten för smittsamma sjukdomar kontaktar de som exponerats. De som deltog i träningen har dessutom informerats via föreningen. 

Fyr logo