Gruppexponering vid en fotbollsturnering i Kyrkslätt 27.9.2020

06.10.2020 17:33

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar fick 6.10.2020 vetskap om att en person i ett lag som spelade i en fotbollsturnering 27.9.2020 i Kyrkslätts idrottspark har konstaterats ha covid-19-smitta. Man känner till vilka närkontakterna är och kommunernas enheter för smittsamma sjukdomar är i kontakt med dem. Personer i lagen som spelade mot laget, publiken eller domare anses inte höra till närkontakterna.

Vi rekommenderar ändå att lagmedlemmar i lagen som var på plats uppsöker covid-19-provtagning i sin hemkommun redan vid lindriga symtom av infektion i luftvägarna eller magsjuka eller störningar i lukt- och smaksinnena. De som deltog i turneringen informeras via turneringens arrangörer.

Fyr logo