Gruppexponering i Veikkolan koulu 28–29.4.2021

04.05.2021 14:57

Kategori: Skolor Coronasituationen

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om exponering för coronavirussmitta (covid-19) i Veikkolan koulu 28–29.4.2021. 28 personer exponerades och de har satts i karantän.

""