Gruppexponering i Jokirinteen koulu

26.08.2021 14:28

Kategori: Utbildning Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om en gruppexponering i Jokirinteen koulu 23–24.8. Enligt preliminära uppgifter är antalet exponerade ungefär 60. Det är dock möjligt att man kan ha exponerats i skolan också under andra dagar.

De elever som med säkerhet exponerats informeras via Wilma, och personalen kontaktas per telefon av enheterna för smittsamma sjukdomar i sina hemkommuner.

Enhet för smittsamma sjukdomar påminner att det är ytterst viktigt att alla elever i årskurs 6 och äldre bär munskydd i skolorna för att förhindra fortsatt smittspridning och exponeringar.

 

 

""