Gruppexponering i ett ishockeylag

23.10.2020 18:50

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person i ett ishockeylag i Kyrkslätt 18.10.2020 har konstaterats ha COVID-19-smitta. Enheten för smittsamma sjukdomar kontaktar de som exponerats. Laget har dessutom informerats via föreningen.

Fyr-logo