Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt 6–8.7

12.07.2021 09:27

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Småbarnspedagogik Coronasituationen Barn

Enheten för smittsamma sjukdomar har 10.7 fått kännedom om en gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt. Exponeringarna har skett 6–8.7 och antalet exponerade är totalt elva. De exponerade har informerat som det skedda.

""