Gruppexponering i ett daghem i Kyrkslätt 07.01

11.01.2021 13:24

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person som varit i ett daghem i Kyrkslätt har konstaterats ha covid-19. 18 personer har exponerats 7.1.2021. De exponerade har via daghemmet informerats om situationen och karantänen. Hemkommunens enhet för smittsamma sjukdomar har varit eller kommer att vara i kontakt med de som exponerats.

Fyr logo