Gruppexponering i ett daghem 16–19.2.2021

22.02.2021 13:28

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Enheten för smittsamma sjukdomar har 21.2 fått vetskap om en gruppexponering i ett daghem 16–19.2.2021. Sammanlagt 23 personer har exponerats. Alla som exponerats har informerats via Päikky. Enheten för smittsamma sjukdomar ringer dessutom upp personalen och vårdnadshavarna till barn som är på sportlov.

Fyr logo