Gruppexponering i en skola i Kyrkslätt

17.11.2020 08:07

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person i en skola i Kyrkslätt har konstaterats ha covid-19-smitta. 52 personer har exponerats och exponeringen har skett 10–11.11.2020.

Eleverna och deras vårdnadshavare har informerats om situationen och karantänen via Wilma. Enheten för smittsamma sjukdomar i hemkommunen är i kontakt med de övriga exponerade.

Fyr logo