Gruppexponering i daghem 4–5.2.2021

12.02.2021 14:33

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om en gruppexponering i ett daghem 4–5.2.2021. Det är fråga om samma daghem där det skedde två andra exponeringar 3–4.2. Sammanlagt 22 personer har exponerats, och de är delvis samma personer som vid de tidigare exponeringarna. Man har varit i kontakt med alla som exponerats.

Fyr logo