Gruppexponering för coronaviruset i Kyrkslätt

04.10.2020 09:26

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar fick 3.10.2020 vetskap om att en person i en skola och i ett fotbollslag i Kyrkslätt har konstaterats ha COVID-19-smitta. Skolans elever och personal har exponerats 23-25.9.2020 och fotbollslagets spelare och servicepersonal 27.9.2020. 16 personer har exponerats i fotbollslaget, utredningarna pågår beträffande antalet exponerade i skolan.

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar är i kontakt med de Kyrkslättsbor som exponerats, och de försätts i karantän. Vårdnadshavarna till eleverna i skolan och skolans personal informeras om situationen via Wilma, och spelarna och servicepersonalen i fotbollslaget informeras via föreningen.

Fyr logo