Gruppexponering för coronaviruset i en skola i Kyrkslätt

03.12.2020 11:59

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person i en skola i Kyrkslätt har konstaterats ha COVID-19-smitta. 26 personer har exponerats 30.11.2020. Eleverna och deras vårdnadshavare har informerats om situationen och karantänen via Wilma. Enheten för smittsamma sjukdomar i hemkommunen är i kontakt med de övriga exponerade.

Fyrlogo