Gruppexponering för coronaviruset i en pizzeria 19.2  

22.02.2021 13:21

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Enheten för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en coronapositiv person har ätit i Pizza Service i Kyrkslätt fr 19.2 kl. 11.30–12.15.

De som befunnit sig på platsen ombeds observera sina symtom i 14 dygns tid och söka sig till coronatest på adressen  www.koronabotti.hus.fi/sv/ redan vid lindriga symtom.

Fyr-logo