Grupperna i Ladugården i Winellska förskolan (Prästgårdsbackens daghem) flyttar

14.01.2020 13:01

Kategori: Småbarnspedagogik Skolor Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Förskolegrupperna Skogstroll och Vättar i Ladugården i Winellska förskolan (Prästgårdsbackens daghem) flyttar fr.om. 20.1.2020. Gruppen Alver blir kvar i sina utrymmen i paviljongen.

I november 2019 gjordes en undersökning om inomhusluften i byggnaden. Resultatet visade att inomhusluften är av dålig kvalitet.

För att inte utsätta barnen och personalen för risker beslöts det att enheten genast stängs. Ersättande utrymmen har hittats i de finska daghemmen Ravalsin päiväkoti och Gesterbyn päiväkoti.

Gruppen Skogstroll flyttar till Ravalsin päiväkoti (Ravalsvägen 14, 02400 Kyrkslätt) och gruppen Vättar flyttar till Gesterbyn päiväkoti (Hästhagsbron 2, 02410 Kyrkslätt). Gruppens egen personal flyttar med den egna gruppen. Grupperna har samma telefonnummer som tidigare.

Verksamheten startar 20.1.2020 i de nya enheterna.

Läs rapporten här (endast på finska).

Winellska förskolans byggnad, Ladugården.