Grupper och kontaktpersoner i morgon- och eftermiddagsverksamheten läsåret 2020–2021

Svenskspråkiga skolor

Winellska skolan

 • Kyrkslätts kommun, morgon- och eftermiddagsverksamhet i Winellska skolan
  • Ansvarig; prorektor Rasmus Lindqvist
  • Eftis tfn 040 126 9596

Bobäcks skola

 • Kyrkslätts kommun, morgon- och eftermiddagsverksamhet i Bobäcks skola
  • Ansvarig: rektor Teresia Kajanti
  • Eftis tfn 040 126 9304

Sjökulla skola

 • Kyrkslätts kommun, morgon- och eftermiddagsverksamhet i Sjökulla skola.
  • Ansvarig: rektor Johanna Willman
  • Eftis tfn 040 126 9671

Karuby skola

 • Folkhälsan Välfärd Ab, eftermiddagsverksamhet i daghemmet Björnen
  • Kontaktperson Fanny Lehtinen, tfn 044 757 8848
    

Finskspråkiga skolor

Gesterbyn koulu

 • Kyrkslätts kommun, eftermiddagsverksamhet i Gesterbyn koulu
  • Ansvarig: rektor Raija Vahasalo
  • Eftis tfn 050 414 3422
 • Kirkkonummen kielikylpy-yhdistys ry, eftermiddagsverksamhet i Gesterby skola
  Vastuuhenkilö: Raija Nikander, puheenjohtaja@kirkkonummenkielikylpy.fi, puh 050 410 8822
  Yhteyshenkilö: Denise Blomqvist, eftis@kirkkonummenkielikylpy.fi, puh 041 516 5448

 
Kantvikin koulu

 • Pilke päiväkodit Oy, eftermiddagsverksamhet i Kantvikin koulu
  • Kontaktperson: Nico Silenius, nico.silenius@pilkepaivakodit.fi, tfn  050 3555 655 eller henna.sandroos@pilkepaivakodit.fi, tfn 040-905 2662
  • Eftis tfn 045 845 4301

Kirkkoharjun koulu

 • Kansallinen Lastenliitto ry, ryhmä toimii Kirkkoharjun koululla 
  • Kontaktperson: Hanna Sares, hanna.sares@lastenliitto.fi, tfn 045 104 1492
  • Eftis tfn 050 553 399
    

Heikkilän koulu

 • Kyrkslätts kommun, eftermiddagsverksamhet i Heikkilän koulu
  • Anvsarig: prorektor Anu Virtanen
  • Eftis tfn 040 765 2580

Kartanonrannan koulu

 • Kyrkslätts kommun, eftermiddagsverksamhet i Kartanonrannan koulu
  • Ansvarig: rektor Marjo Rantanen
  • Eftis tfn 040 126 9330
 • Pilke päiväkodit Oy, utomhusbetonad klubb. eftermiddagsverksamhet i Kartanonrannan koulu
  • Kontaktpersoner: Henna Sandroos, henna.sandroos@pilkepaivakodit.fi, tfn 040-905 2662 eller Nico Silenius, nico.silenius@pilkepaivakodit.fi, tfn  050 3555 655
  • Eftis tfn 040 455 9711

 
Laajakallion koulu

 • Kansallinen Lastenliitto ry, eftermiddagsverksamhet i Laajakallion koulu
  • Kontaktperson: Hanna Sares, hanna.sares@lastenliitto.fi, tfn 045 104 1492
  • Eftis tfn: 046 920 9155

Masalan koulu

 • Kyrkslätts kommun, eftermiddagsverksamhet i Masalan koulu
  • Ansvarig: rektor Anne Koskeno
  • Eftis tfn 050 414 3487
 • Kirkkonummi Rangers ry, gruppen fungerar i Lähitapiola Sport Centers lokaliteter, Masabyvägen 346 
  • Kontaktperson: Maiju Behm, maiju.behm@kirkkonummirangers.fi, hallitus@kirkkonummirangers.fi, tfn 0400 217711

Nissnikun koulu

 • Masalan Kisa ry, gruppen fungerar i Masaby allaktivitetshus, Sundsbergsvägen 1
  • Kontakperson: Sari Forsgren, sari.forsgren@masalankisa.fi,tfn. 040 754 8476, eftis: iltsi@masalankisa.fi, tfn 044 375 5263                      

Veikkolan koulu

 • Kyrkslätts kommun, eftermiddagsverksamhet i Veikkolan koulu
  • Ansvarig: prorektor Jussi Määttä
  • Eftis tfn 050 577 4783

Vuorenmäen koulu

 • Kansallinen Lastenliitto ry, eftermiddagsverksamhet i Vuorenmäen koulu
  • Kontaktperson: Hanna Sares, hanna.sares@lastenliitto.fi, tfn 045-104 1492
  • Eftis tfn 045 845 4300, 050 553 3995

Papinmäen koulu

 • Kyrkslätts kommun, eftermiddagsverksamhet i Papinmäen koulu
  • Ansvarig: prorektor Jaana Jussila. För handikapptjänsternas del ansvarar arbetscentralens föreståndare Kaija Patrakka, tfn 050 577 4760