Grundundersökningspunkter

Grundundersökningsdata

Data om grundundersökningspunkter i kommuns area finns på Geologiska forskningscentralens sida

https://gtkdata.gtk.fi/Pohjatutkimukset/index.html

Medborgare
Bebyggd miljö
byggande / markbyggnad