Grundundersökningspunkter

Grundundersökningsdata

Data om grundundersökningspunkter i kommuns register kan man få till exempel för byggande. Data om punkternas position och grundundersökningsresultat kan fås från Tomt- och geoinformationstjänster.

Medborgare
Bebyggd miljö
byggande / markbyggnad

Kontakt:

Kjell Nordström
040 556 0683

Markku Korhonen
040 757 8878