Grundundersökningspunkter

Grundundersökningsdata

Data om grundundersökningspunkter i kommuns area finns på Geologiska forskningscentralens sida

https://gtkdata.gtk.fi/Pohjatutkimukset/index.html

Företag och samfund, Internationalisering av företag, Företag på den inhemska marknaden, Storföretag
Bebyggd miljö - Markanvändning, planering och tomter,Bebyggd miljö - Reparations- och energibidrag
områden definierade genom människans aktivitet / obebyggda områden, analys / strukturanalys