Grundstenen till Kyrkslätts välfärdscentral murades – Framtidens social- och hälsocentral samlar all service på ett ställe

24.09.2020 14:39

Kategori: Tomter och byggande Service Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

I Åängen norr om simhallen firade man idag murningen av grundstenen till Kyrkslätts välfärdscentral. Vid festen höll kommundirektör Tarmo Aarnio, vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela, sektordirektören för samhällstekniska sektorn Anna-Kaisa Kauppinen, vård- och omsorgsnämndens ordförande Jukka Tammi och nämnden för serviceproduktions ordförande Kim Åström i tur och ordning i mursleven.

I grundstenen murades enligt tradition också en tidskapsel där man hade samlat bland annat några av dagens tidningar och mynt, ett foto på byggnadsprojektet som tagits imorse, Kyrkslätts kommuns ekonomiplan och noterna till välfärdscentralsprojektsfanfaren som komponerats av trumpetisten Erno Tiittanen.

Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio sade att den nya välfärdscentralen, som man länge har väntat på, också är en attraktionsfaktor i kommunen. – Våra invånare och anställda får äntligen vad de under de senaste två årtiondena har väntat på, när välfärdscentralen som byggs ger kommunen social- och hälsovårdsservice som koncentreras på ett ställe. Trots kommunernas strama ekonomiska läge tror Kyrkslätt på betydelsen av högklassiga och moderna lokaler och den service som erbjuds i dem som attraktionsfaktor i kommunen.

Vård- och omsorgsdirektör Jaana Koskela betonade den nya välfärdscentralens betydelse för Kyrkslättsbornas vardag och den servicehelhet som kommer att erbjudas. – Välfärdscentralen möjliggör bättre service för kommuninvånarna genom att erbjuda social- och hälsoservice i en lokal. Integrationen av social- och hälsotjänsterna genomförs bäst på välfärdscentralen, där över 300 yrkeskunniga inom social- och hälsobranschen kommer att arbeta tillsammans. Välfärdscentralen erbjuder både kommuninvånarna och de anställda fungerande lokaler och en mångprofessionell verksamhetsmiljö där Apottis moderna teknik ger ett betydande tillskott. Jag upplever glädje av att jag med säkerhet kan säga att Kyrkslätts välfärdscentral blir ”framtidens social- och hälsocentral”, berättade Koskela på festen. 

På festen lyfte kommunfullmäktiges första vice ordförande Minna Hakapää fram historiskt perspektiv på byggandet av välfärdscentralen och dess betydelse för Kyrkslättsborna.  – Längs den intilliggande ån har det även tidigare kommit nytt liv till Kyrkslätt, redan på medeltiden. Längs ån anlände estniska munkar till Kyrkslätt. Enligt legenden byggde de den dåvarande välfärdscentralen av sten dit upp på backen – Kyrkslätts kyrka – den mest betydande byggnaden i vår kommun. Nu får vi vara här på området som än så länge är utkant av vår kommuns centrumområde, i närheten av den lugna naturmiljön, och denna gång mura den första stenen till en modern välfärdscentral.  Även på denna grund byggs en av de viktigaste byggnaderna i Kyrkslätt. Vi kommer att få en modern, kundorienterad välfärdscentral som siktar in på framtiden, sade Hakapää på festen. 

Den nya välfärdscentralen ska bli färdig år 2022. Byggandet inleddes på tomten i januari 2020 med jordarbete och grundläggning. Just nu pågår stomarbetena, och våren 2021 inleds byggnadsarbetet inomhus. Huvudentreprenör för Kyrkslätts välfärdscentral är SRV.

Grundstenen till Kyrkslätts välfärdscentral murades