Grundstenen till Jokirinteen oppimiskeskus murades

04.04.2019 14:57

Kategori: Utbildning

Vid Vattentornsbacken firade man idag murningen av grundstenen till Jokirinteen oppimiskeskus. Vid festen höll kommundirektör Tarmo Aarnio, sektordirektören för kommunaltekniska sektorn Anna-Kaisa Kauppinen, byggherreingenjör Hanne Nylund, rektor Maarit Mäkäläinen och daghemsföreståndare Elina Utriainen i tur och ordning i mursleven.

I sitt hälsningstal betonade kommundirektör Tarmo Aarnio betydelsen av kunnande och erfarenhet som faktorer som påverkar kommunens livskraft.

- Idag firar vi en ny kunskapskälla som blir till för våra kommuninvånare, nämligen inlärningscentret Jokirinteen oppimiskeskus.  Nuförtiden är kommuner allt oftare tvungna att tänka över sin attraktivitet. Tidigare lockades människor till en kommun särskilt av möjligheter för företagsverksamhet: tomter, hallar och annan konkret infrastruktur. Dessa är inte utan betydelse idag, men kunnande och erfarenhet har blivit lika viktiga och till och med viktigare än läge.  Det här betyder att också mindre och medelstora kommuner och städer har möjlighet att utmärka sig och ha framgång, sade kommundirektör Tarmo Aarnio.

I inlärningscentret på tre våningar kommer det att finnas lokaler för ungefär 1 100 elever i grundskolan och 240 daghemsbarn. Det nya inlärningscentret kommer att ersätta lokalerna i nuvarande Kirkkoharjun koulu och Finnsbackan päiväkoti. I inlärningscentret byggs också en stor motionshall med tillhörande läktare.

Direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala betonade det nya inlärningscentrets samhälleliga betydelse.

- Jokirinteen oppimiskeskus med sina gårdsområden kommer att erbjuda moderna lokaler för inlärning och tillväxt för småbarnspedagogik, undervisning och fritidsaktiviteter. Utgångspunkten och en gemensam målsättning är att erbjuda så goda förutsättningar som möjligt för barn och unga i vår kommun att växa, lära sig och idka hobbyer, men också lokaler och förutsättningar för att träffa andra kommuninvånare, umgås, känna social gemenskap, trygghet och tillhörighet med något eget. Utgående från detta ska våra barn och unga få färdigheterna, kunskapen och förmågan de behöver för att klara sig i livet och i vår internationella och föränderliga värld, sade direktören för bildningsväsendet Hannele Kujala.

I samband med murningen av grundstenen avtäcktes också ett gemensamt konstverk som har målats av Kirkkoharjun koulus elever och barnen i Finnsbackan päiväkoti. Konstverket är gjort med en teknik för gemensam illustration som har utvecklats av konstnären Sanna Jalomäki och formgivaren Sinivuokko Koivula. Konstverket kommer att placeras i Jokirinteen oppimiskeskus. 

Byggnadsarbetet för det nya inlärningscentret inleddes med jordbyggnadsarbeten hösten 2018 och grundläggningsarbetena började i januari 2019. Enligt nuvarande uppskattning står inlärningscentret klart i december 2020. Jokirinteen oppimiskeskus genomförs av SRV som en entreprenad med helhetsansvar och ett livscykelprojekt på tio år.

Grundstenen muras