Grundläggande utbildningens tionde klass

Tionde klassens mål är att utveckla elevens studie- och karriärvalsmöjligheter samt att förbättra möjligheterna för fortsatt utbildning.

För ungdomar som avslutat grundskolan arrangeras vid behov påbyggnadsundervisining i Kyrkslätts gymnasium (undervisning på svenska) och Nissnikun koulu (undervisning på finska). Den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisining sträcker sig över ett läsår. Målsättningen med påbyggnadsundervisningen är att förbättra elevens möjligheter för fortsatt utbildning. Påbyggnadsundervisningen är frivillig för eleven.

Påbyggnadsundervisningen i Kyrkslätts gymnasium ordnas i samarbete med Winellska skolan. Påbyggnadsundervisningen arrangeras, om minst fem elever från Kyrkslätt anmält sig till programmet. I gymnasiet bildas en särskild studiegrupp för dem som går den förberedande utbildningen. För gruppen ordnas i gymnasiet grundläggande studier i modersmål och matematik. Beroende på antalet studerande som antas samt deras individuella behov ordnas endera studierna i de övriga gemensamma ämnena inom gymnasiet eller så integreras de studerande med grundskolans årskurs 9 i de ämnen där det är ändamålsenligt.

Eftersom det är fråga om gymnasieförberedande undervisning ges de studerande möjlighet att delta i och avlägga gymnasiekurser. Dessa kurser kan räknas till godo ifall de studerande följande år blir antagna till gymnasiet. Speciellt kurser i färdighetsämnen studerades tillsammans med gymnasiestuderande.

Då målet med påbyggnadsstudier även är att hjälpa de studerande fastställa sina framtidsplaner inkluderar den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen perioder då de studerande bekantar sig med arbetslivet.

10:nde klassen är främst avsedd för elever som inte fått en studieplats på andra stadiet genast efter avslutad grundskola. En elev som avslutat grundskolan innevarande eller föregående år kan bli antagen till påbyggnadsundervisingen. 

 

Mera information om 10:e klassen i Kyrkslätts gymnasium:
prorektor Stefan Gustafsson, tfn 050 414 0921
rektor Mikael Eriksson tfn 040 126 9877

 

Mera information om 10:e klassen i Nissnikun koulu:
Rektor Maarit Ritakallio, puh. 040 723 6174 
Prorektor Saana Luotonen, puh. 040 126 9345 
studiehandledare puh. 040 126 9342 tai 040 126 9343

Till den grundläggande utbildningens påbyggnadsundervisning söker man 21.5—23.7.2019 via studieinfo.fi.

De ungdomar som innevarande eller föregående år gått ut grundskolan och som inte fått en studieplats kan söka till utbildningen.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Grundläggande utbildning
undervisning / grundläggande utbildning, skolor (läroanstalter) / grundskolan, undervisning / påbyggnadsundervisning