Gratisutdelning av vårdförnödenheter

Vårdförnödenheter som behövs för vård av en långvarig sjukdom (över 3 månader) fås från den egna hälsostationen. Hemvårdens kunder får produkterna via hemvården. Inkontinensprodukterna levereras direkt hem. En remiss från vårdande läkaren behövs oftast för gratisutdelningen av vårdförnödenheter.

Mer information

Centrums hälsostation

telefon 09 2968 3401

Masaby hälsostation

telefon 09 2968 3500

Veikkola hälsostation

telefon 09 2968 3600

Hemvårdens klienter, kontakta hemvårdteamets sjukskötare