Gratisutdelning av vårdförnödenheter

Vårdförnödenheter som behövs för vård av en långvarig sjukdom (över 3 månader) fås från den egna hälsostationen. Hemvårdens kunder får produkterna via hemvården. Inkontinensprodukterna levereras direkt hem. En remiss från vårdande läkaren behövs oftast för gratisutdelningen av vårdförnödenheter.