Gratis My Hobby-bildkonstklubb börjar!

10.09.2019 18:10

Kategori: Bildkonstskolan Barn Fritid Barnvänlig kommun

Gratis My Hobby-bildkonstklubb börjar!
10.09.2019 18:10
Kategori: Barn Bildkonstskolan Barnvänlig kommun Fritid
My Hobby-bildkonstklubben är en konstgrupp för elever i åk 2–4. I klubben bekantar vi oss mångsidigt med olika tekniker inom bildkonst. I klubben ritar och målar vi, formar lera, bygger och skapar grafik mm. Det viktiga i klubben är glädjen av att göra saker tillsammans, skapande experiment och utveckling av det egna uttrycket. My Hobby-bildkonstklubben ordnas i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster och bildkonstskolan och är gratis för den som deltar i klubben.
Bildkonstklubben är inte grundläggande konstundervisning.

Gruppen samlas onsdagar kl. 14.30 - 16.00 i bildkonstskolan i Hindersby, Gamla Hindersbyvägen 19 B.
Hösttermin: 18.9.2019 - 11.12.2019

Anmälan börjar 11.9.2019 kl.10 anmäl dig här

siveltimiä