Gratis matservering i invånarparkerna för under barn och unga under 16 år under sportlovsveckan

18.02.2020 11:27

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn Barnvänlig kommun

Gratis lunch serveras i invånarparkerna (Stubboet, Släntgården och Veikkosvinden) för under 16-åringar kl. 11 under hela sportlovsveckan

I Kyrkslätts Plan för barns och ungas välmående finns inskrivet att under skolornas lovtider skall avgiftsfri matbespisning ordnas i invånarparkerna. Under sportlovet ordnas avgiftsfri matbespisning i varje invånarpark. Matbespisningen är avsedd för barn och ungdomar under 16 år.

Maten delas ut fr.o.m. kl. 11 så länge den räcker, dock senast till kl. 12.

- Matlistan följer matlistan för daghemmen i Kyrkslätt
- Endast varm mat serveras (utan tillbehör, bröd, mjölk)
- Matsedeln, ingrediensförteckningar mm. finns i Jamix-appen
- Du kan ladda ner Jamix-appen till din egen telefon
- Maten är laktosfattig
- Egna bestick och kärl (gaffel, kniv, sked, tallrik, mugg) tas med
- Besticken och kärlen diskas hemma

Kolla också Sportlovsaktiviteter för barn och unga i Kyrkslätt 2020 
 

Ruokailuvälineet