Gratis mat för skoleleverna redan i 70 års tid! - Vi firar skolmatens jubileumsvecka 5-9.11

25.10.2018 16:05

Kategori: Utbildning Barn Unga Barnvänlig kommun

Skolmatens betydelse för barnens hälsa och utveckling var stor år 1948, då näringssituationen i samhället var dålig. De första rätterna på skolornas matsedlar på -40 och -50-talen var gröträtter. På -50-60-talen var det soppor, så som exempelvis fisksoppa, och på -80-talet kycklingrätter, så som kycklingben.  På 2000-talet blev kommunernas matsedlar mer internationella med bl.a. wraps, tortillor och lasagne. Under det här decenniet har man lärt sig utnyttja olika delar av djuren. På kommunens matsedel finns t.ex. den möra griskinden, som blivit mycket populär.

Specialdieter började tillverkas i skolköken på -70-talet. Den vegetariska kosten kom på -90-talet och står idag till förfogande för alla parallellt med den vanliga maten.

Skolmaten är omtyckt!

Skolmaten är populär i Kyrkslätts kommun. I enkäten som ordnades i maj 2018 framkom att

  • 86 % ansåg att skolmaten är bra eller hyfsad
  • 6 % ansåg att den är utmärkt
  • 94 % meddelade att de äter skolmat, av vilka 4 % äter en gång i veckan
  • 2 % låter bli att äta skolmat.

Skolmaten är en del av den finländska matkulturen

De första grötarna och vällingarna har bytts ut till mångsidiga och hälsosamma måltidshelheter. Skolmaten är inte enbart bukfylla, utan i samband med lunchstunden lär man sig också sunda levnadsvanor, finländsk matkultur och gott uppförande. Val som stöder sig på hållbar utveckling är viktiga värderingar vid införskaffandet av råvaror till måltiderna. Skolmåltiderna är en del av inlärning och fostran i skolan.

Kosthållstjänsterna ordnar en utställning om skolmaten i matsalarna. Jubileumsveckan till ära ingår de populäraste rätterna från olika årtionden i matsedeln.

Skolmaten i Kyrkslätt följer med sin tid

Kosthållspersonalen i Kyrkslätt har varit framgångsrika i landsomfattande tävlingar inom branschen. Skolorna i Kyrkslätt har beviljats Skolmatsdiplom och daghemmen Smakalfabetet-diplom. Kyrkslätts kosthållstjänster har deltagit i utvecklingen av både skolmats- och smakalfabetsdiplomen.

Dessa diplom är ett erkännande för skolorna och daghemmen för främjande av skol- och daghemsmåltider som är näringsmässigt, pedagogiskt och ekologiskt hållbara. Diplomet en bekräftelse av att man i skolan eller daghemmet ser till att de för måltiderna uppställda målen för näring, hälsa och umgängesfostran uppfylls. Diplomet är också ett bevis på gott samarbete. Skolmatsdiplomet har lanserats år 2013 och diplomet Smakalfabetet i januari 2016.

Ha en smaklig jubileumsvecka då vi firar att skolmaten fyller 70 år!

kouluruoka 70 v.