Godkännande av tomtindelningen nr. 105 på den 5. kommundelen på Lagusparkens detaljplaneområdets kvarter 162 i tomter 3, 9 och 10

19.03.2020 14:10

Kategori: Kungörelse

Kommungeodeten har 18.3.2020 godkänt tomtindelningen nr. 105 på den 5. kommundelen på Lagusparkens detaljplaneområdets kvarter 162 i tomter 3, 9 och 10 (länk till tjänsteinnehavarbeslutet 18.3.2020 § 7).