Godkännande av samregleringsavtal

04.11.2022 08:27

Kategori: Kungörelse

Byggnads- och miljönämnden har 25.10.2022 § 143 fattat beslut om godkännande av ett samregleringsavtal mellan ägarna till tomterna 257-437-1-165 (AK-tomt A), 257-437-1-150 (AK-tomt B), 257-437-1-149 (AK-tomt C) och 257-437-1-151 (AH-tomt) i kvarter 453 i detaljplanen för Vattentornsbacken. 

Beslutet ges efter anslag 4.11.2022 då alla parter anses ha fått del av det. Tillståndsbeslutet inklusive handlingar finns till påseende under tjänstetid vid byggnadstillsynen i Kyrkslätt. Den som är missnöjd med beslutet har rätt att framlägga ärendet för behandling av Helsingfors förvaltningsdomstol (begäran om omprövning). Begäran om omprövning ska framställas skriftligt inom trettio (30) dagar från delgivning av beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol per post på adressen Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors eller per e-post helsinki.hao@oikeus.fi. 

Tiden för framställande av begäran om omprövning går ut 5.12.2022. Besvärsskriften ska vara framme på den sista dagen av den utsatta tiden innan tjänstetiden slutar. En per e-post inlämnad besvärsskrift ska vara inlämnad så att den finns till förfogande i datasystemet på den utsatta tidens sista dag före tjänstetiden slutar. 

Kyrkslätt 3.11.2022

Byggnads- och miljönämnden

Bilaga: Beslut om samregleringsavtal, Åängsvägen 26, 28, 24 och 22
Bilaga: Fastigheternas samregleringsavtal, godkänt 25.10.2022 § 143
Bilaga: Situationsplan, godkänd 25.10.2022 § 143

Byggnads- och miljönämnden 25.10.2022 § 143:
http://kirkkonummise.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20221241-7