Glasögon och fotvård

Frontveteraner beviljas 170 € / person för anskaffning av glasögon en gång vart tredje år. Om glasögonen ordinerats av en ögonläkare, kan bidrag beviljas samma person högst en gång om året.

Ansökan om ersättning för glasögon

Frontveteraner får ersättning för fotvård 40 € / gång. Man kan gå på fotvård enligt behov.

Ansökan om ersättning för fotvård

Ansökan om ersättning för glasögon och / eller fotvård samt kvitto för betald vård skickas till adressen:

Kyrkslätts kommun
Redovisningssekreteraren
PB 20, Ervastvägen 2
02400 Kyrkslätt