Gesterbyn päiväkoti

Vårt daghem

Gesterbyn päiväkoti är Kyrkslätts kommuns äldsta daghem och vi finns i nedre våningen i ett flervåningshus. Vår verksamhet baserar sig på jämlikhet och respekt för alla. Vårt daghem är litet och hemlikt med mångsidiga lokaliteter. Om morgnarna tas alla barn emot i gruppen Oravanpesä för att stärka barnens känsla av trygghet. Vår gård ligger i närheten av naturen och är omgiven av skog. Vi använder gymnastiksalen på den intilliggande ungdomsgården varje vecka för inomhusmotion. Kyrkslätts centrum, idrottsplanen och biblioteket ligger på promenadavstånd. Busshållplatsen är nära.

Vår verksamhet

Inom vår pedagogik är lek och kreativitet närvarande varje dag. Vi uppmuntrar barnen till mångsidiga lekar och självuttryck. Med hjälp av detta genomförs barncentrerad verksamhet och lärande i en inspirerande lärmiljö som gemensamt byggs upp. Vår verksamhet genomförs som smågruppsverksamhet som beaktar varje barns individuella utvecklingsnivå.

Vårt daghem har tre grupper, vilket möjliggör projekt som är gemensamma för hela huset. Samarbetet mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen tryggar en enhetlig lärstig för barnet. Vi samarbetar med närskolan. I all vår verksamhet iakttar vi värderingarna för hållbar utveckling. Närmiljön ger oss goda möjligheter till naturpedagogik. Vi går på skogsutflykter varje vecka. Vi deltar i projektet Glädje i rörelse, vilket syns i att barnen dagligen rör på sig i vardagen. Målet med medielek är att hjälpa barnet att förstå den digitala världen och dess medel och möjligheter som stöd för lärande.

En viktig del av vardagen på vårt daghem är att bemöta varje barn och vuxen respektfullt och som individer. Språk- och kulturmedvetenhet är en viktig del av daghemmets vardag. Som stöd för växande och lärande har vi en konstpedagog, en lärare i finska som andraspråk inom småbarnspedagogiken och en speciallärare med vidgat arbetsområde i vår verksamhet.

Vi utvecklar ständigt vårt verksamhetssätt, som baserar sig på gemenskap mellan daghemmets personal, familjerna och barnen. Det tryggar en varm stämning och en god atmosfär.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Tikankolo 1-4 040 824 8394
Kuusenlatva 3-5 040 126 9644

Öppettider:
klo 6.30–17.15

Om barnet behöver vård utanför den ovan nämnda öppettiden, vänligen diskutera saken med daghemsföreståndaren. 

Adress:
Hästhagsbron 2
02410 Kyrkslätt

Sähköposti:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Elina Utriainen
040 568 9620

Vice föreståndare:
Kaisa Winqvist
050 414 3504

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Johanna af Björksten
040 126 9836

Psykolog inom småbarnspedagogiken:
Laura Lindqvist
040 126 9740

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741