Gesterbyn koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6

I vår skola går elever från förskolan till årskurs 6, och det finns 21 undervisningsgrupper. Skolan ligger nära naturen ca 1,5 km från Kyrkslätts centrum.

Vi betonar aktiv inlärning av svenska i språkbadsklasserna. 

Undervisningens mål är god behärskning av baskunskaper och -färdigheter samt tillämpning av det inlärda. Med hjälp av mångsidiga arbetssätt och en uppmuntrande atmosfär främjar vi elevens positiva attityd till studierna.

You must approve to our use of cookies to view this content.
Kontaktperson
Raija Vahasalo

Rektor

Vilhonkummuntie 4 02400 KYRKSLÄTT
Gesterbyn koulu

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00