Gesterbyn koulu

Finskspråkig grundskola, årskurserna 1-6

I vår skola går elever från förskolan till årskurs 6, och det finns 21 undervisningsgrupper. Skolan ligger nära naturen ca 1,5 km från Kyrkslätts centrum.

Vi betonar aktiv inlärning av svenska i språkbadsklasserna. 

Undervisningens mål är god behärskning av baskunskaper och -färdigheter samt tillämpning av det inlärda. Med hjälp av mångsidiga arbetssätt och en uppmuntrande atmosfär främjar vi elevens positiva attityd till studierna.

Kontaktperson
Raija Vahasalo

Rektor

Vilhonkummuntie 4 02400 KYRKSLÄTT
Gesterbyn koulu

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00