Hushållsvattnet i Gesterby och Stubbhagen i Kyrkslätt kan användas normalt 22.1.2020

22.01.2020 09:45

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

På Gesterbyvägen i Kyrkslätt skadades en hushållsvattenledning på måndag 20.1.2020. Efter att stamledningen reparerats gavs som försiktighetsåtgärd en uppmaning att koka hushållsvattnet i Gesterby och Stubbhagen.

Efter att den skadade vattenledningen reparerats har man tagit vattenprover för att säkerställa vattnets kvalitet. Enligt resultaten på vattenproverna är vattnets mikrobiologiska kvalitet bra.

Uppmaningen att koka vattnet gäller inte längre och vattnet kan användas normalt.

 
Vi beklagar olägenheterna.

Tiedote