Gemensamma tjänster

De gemensamma tjänsternas uppgifter

Gemensamma tjänster ska stöda den resultatgivande verksamheten hos sektorerna, styra och följa att målen uppfylls, tillhandahålla sakkunnigtjänster för att stöda beslutsfattandet och ledningen i kommunen, svara för den strategiska planeringen i kommunen och dessutom handha berednings- och verkställighetsuppgifterna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess sektioner.

Gemensamma tjänster producerar interna stödtjänster, förvaltningstjänster, ekonomitjänster, personaltjänster och utvecklingstjänster som främjar kommunens livskraft.Tjänstehavare inom de gemensamma tjänsterna är underställda kommunstyrelsen och kommundirektören. Gemensamma tjänster  leds av förvaltningsdirektören.

Förvaltningsstadgan § 51 pdf

Personalbärettelsen 2022


De gemensamma tjänsternas kontaktuppgifter

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Kommundirektör Anna-Kaisa Kauppinen tfn 040 5289558
Ledningens assistent Gunnel Ekström tfn 040 758 3646
Förvaltningsdirektör Jaana Suihkonen tfn 040 702 0138
Kommunjurist Hannu Sorvari tfn 050 414 0411
Tf. personaldirektör Teija Parkkonen tfn 040 126 9513
Ekonomidirektör Esa Lindell tfn 050 413 7461
It-direktör Lea Blomberg tfn 050 588 0661
Livskraftschef Susanna Hyvärinen tfn 050 414 0592
Arbetarskyddschef Sonja Kotakallio tfn 040 126 9536 
Kommunikationschef Rami Niittysalo tfn 050 350 3842

Servicekontoret
palvelupiste@kirkkonummi.fi
tfn 09 2967 2220
Kommunens registratur
kirjaamo@kirkkonummi.fi
tfn 040 836 7769
Arkivet
arkisto@kirkkonummi.fi
tfn 040 536 1592
Kommunens kommunikation
viestinta@kirkkonummi.fi
Kommunutveckling
kuntakehitys@kirkkonummi.fi
Marknadsföring av kommunen
markkinointi@kirkkonummi.fi
Sysselsättning
tyollisyys@kirkkonummi.fi
tfn 040 126 9860
Näringslivsenheten
yritykset@kirkkonummi.fi
Kommunens turism
visit@kirkkonummi.fi