Gemensamma tjänster

De gemensamma tjänsternas uppgifter

Gemensamma tjänster ska stöda den resultatgivande verksamheten hos sektorerna, styra och följa att målen uppfylls, tillhandahålla sakkunnigtjänster för att stöda beslutsfattandet och ledningen i kommunen, svara för den strategiska planeringen i kommunen och dessutom handha berednings- och verkställighetsuppgifterna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess sektioner.

Gemensamma tjänster producerar interna stödtjänster, förvaltningstjänster, ekonomitjänster, personaltjänster och utvecklingstjänster som främjar kommunens livskraft.Tjänstehavare inom de gemensamma tjänsterna är underställda kommunstyrelsen och kommundirektören. Gemensamma tjänster  leds av förvaltningsdirektören.

Förvaltningsstadgan § 51

Organisationsstrukturen och personalen

Personalbärettelsen 2020

Personalbärettelsen 2019 (pdf)

Personalbärettelsen 2018

Personalbärettelsen 2017 

Personalbärettelsen 2016


De gemensamma tjänsternas kontaktuppgifter

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Kommundirektör

Tarmo Aarnio tfn 040 821 8528
Ledningens assistent

Gunnel Ekström tfn 040 758 3646
Tf. förvaltningsdirektör

Hannu Sorvari tfn 050 414 0411
Ekonomidirektör

Esa Lindell tfn 050 413 7461
It-direktör

Lea Blomberg tfn 050 588 0661
Kommunutvecklingschef

Susanna Hyvärinen tfn 050 414 0592
Säkerhetschef

Kasperi Launis tfn 040 126 9536
Kommunikationschef

Rami Niittysalo tfn 050 350 3842

Servicekontoret
palvelupiste@kirkkonummi.fi
tfn 09 2967 2220
Kommunens registratur
kirjaamo@kirkkonummi.fi
tfn 040 836 7769
Arkivet
arkisto@kirkkonummi.fi
tfn 040 536 1592
Kommunens kommunikation
viestinta@kirkkonummi.fi
Kommunutveckling
kuntakehitys@kirkkonummi.fi
Marknadsföring av kommunen
markkinointi@kirkkonummi.fi
Sysselsättning
tyollisyys@kirkkonummi.fi
tfn 040 126 9860
Näringslivsenheten
yritykset@kirkkonummi.fi
Kommunens turism
visit@kirkkonummi.fi