Ge respons om kommunens service

Ge respons eller fråga om Kyrkslätts kommuns service. Skriv inte känslig information, såsom information om hälsotillstånd, personsignum, bankkontonummer eller motsvarande. Informationen förmedlas inte framåt, t.ex. till hälsocentralens tidsbokning eller socialarbetarna inom utkomststödet.

Du visste väl att via Kanta.fi kan du granska dina uppgifter om din hälsa och begära förnyande av läkemedelsrecept vid hälsocentralen.

Välj sektor som din respons gäller.

Social- och hälsovårdssektorns och räddningsverkets tjänster har överförts 1.1.2023 till Västra Nylands välfärdsområde. I framtiden kan du ge respons på tjänsterna ovan på webbplatsen luvn.fi.