Ge förslag till nya friluftsleder eller utvecklingsförslag gällande de nuvarande friluftslederna

12.09.2018 15:09

Kategori: Boende och miljö

Nu är det dags att ge förslag till nya friluftsleder eller utvecklingsförslag gällande de nuvarande friluftslederna i Kyrkslätt. Enkäten är öppen i karttjänsten fram till 7.10.2018. Du kan även ge förslag per e-post (adress ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi).

Inkomna förslag används för utformning av en utvecklingsplan för friluftslederna. Du kan föreslå leder i närliggande eller avlägsna skogar.

Läs mer och ge ditt förslag i karttjänsten.

Kaarniaispolku i Noux