Ge din åsikt om läs- och lovtider

06.10.2017 14:23

Kategori: Utbildning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Ge din åsikt om skolornas läs- och lovtider läsåren 2018-2019 och 2019-2020. Förfrågan är öppen 2-15.10.2017. Länk till förfrågan!