Gatuplaneringen för Viltskogens detaljplaneområde inleds

22.04.2020 14:41

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Samhällstekniska sektorn vid Kyrkslätts kommun inleder gatu- och byggnadsplaneringen för Viltskogens detaljplaneområde.

I anslutning till planeringen utförs terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området. Terrängarbetena utförs under våren och början av sommaren 2020 och de kompletteras eventuellt då planeringen framskrider. Terrängmätningarna och grundundersökningarna kommer också att sträcka sig till det angränsande Sarvviksportens område.  

Ett invånarmöte ordnas för invånarna i området och de intresserade då planeringen framskridit tillräckligt långt. Vid mötet presenteras planutkasten som uppgjorts.

Ytterligare information om projektet ges av ansvarig planeringsingenjör Hannu Ruhanen

hannu.ruhanen@kirkkonummi.fi

 

Samhällstekniska sektorn

Investeringstjänster

Gatuplaneringen för Viltskogens detaljplaneområde inleds