Gatuplaneringen av Statargränden och Rusthållsstigen inleds

27.04.2021 11:43

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Samhällstekniska sektorn vid Kyrkslätts kommun inleder gatu- och byggnadsplaneringen för Statargränden och Rusthållsstigen.

I anslutning till planeringen utförs terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området. Terrängarbetena utförs under våren och sommaren 2021 och de kompletteras eventuellt då planeringen framskrider.

Ett invånarmöte ordnas för invånarna i området och de intresserade då planeringen framskridit tillräckligt långt. Vid mötet presenteras planutkasten som uppgjorts.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen:  katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Statargränden och Rusthållsstigen