Gatubyggnadsentreprenaden gällande Gamlavägen i Veikkola har inletts

10.12.2019 14:19

Kategori: Gator och vägar

Gatubyggnadsentreprenaden på område 14 i Veikkola har börjat. Arbetet har inletts med trädfällning.

Entreprenaden ska bli färdig före utgången av november 2020.

Entreprenaden omfattar sanering av Gamlavägen, avsnittet Lamminjärvivägen-lv 110, och Brandstigen, Bergvägen, Lammaskalliogränden, Vuohenojagränden och Goda lynnets gränd, avsnittet lv 110-Gamlavägen. Gatorna asfalteras och det byggs en gång- och cykelväg längs Gamlavägen på avsnittet Goda lynnets gränd-lv 110. I samband med gatubyggnadsentreprenaden byggs också vattenförsörjning och en dagvattensänka på Lagusparkens område.

Entreprenör för objektet är Oy Göran Hagelberg Ab. Ytterligare information om projektet finns på kommunens webbplats och kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi och toimisto@hagelberg.fi

Gatubyggnadsentreprenaden gällande Gamlavägen i Veikkola har inletts