Gatubyggnadsarbeten utförs i Masaby på natten onsdag 2.10

30.09.2019 11:36

Kategori: Gator och vägar

Man blir tvungen att utföra nattarbete inom Masaby gatubyggnadsentreprenad på onsdagen den 2 oktober fr.o.m. kl. 18 på avsnittet Framnäsvägen-Smedsbyvägen.

Detta beror på anslutningsarbeten på stamvattenledningen. Anslutningsställena är på Framnäsvägen, Vernersvägen och Smedsbyvägen.  Arbetet påverkar inte fastigheternas avloppsanvändning. På avsnittet i fråga blir man tvungen att passera avloppet med hjälp av pumpbilar. Arbetet bör utföras på natten då flödet är så litet som möjligt.

 

Oy Göran Hagelberg Ab är entreprenör för objektet.

 

Vi beklagar bullret som arbetet förorsakar.

Gatubyggnadsarbeten utförs i Masaby på natten onsdag 2.10

Gatubyggnadsarbeten utförs i Masaby på natten onsdag 2.10