Gatu- och byggnadsplaneringen för Festbergets och Tollsbackens detaljplaneområden inleds

18.06.2021 09:22

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Samhällstekniska sektorn vid Kyrkslätts kommun håller på att inleda planeringen av Festbergets och Tollsbackens områden.

I anslutning till planeringen utförs terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området. Terrängarbetena utförs under sensommaren och hösten 2021 och de kompletteras eventuellt då planeringen framskrider.

Ett invånarmöte ordnas för invånarna i området och de intresserade då planeringen framskridit tillräckligt långt. Vid mötet presenteras planutkasten som uppgjorts.

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Festbergets och Tollsbackens