Gatu- och byggnadsplanering för Klosterbrinken

Klosterbrinken

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Klosterbrinken. 

Preliminär tidtabell:

Hänt hittills:

6.5.2022: Gatuplaneringen av Klosterbrinken inleds. Länk till nyheten

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud