Gång- och cykelväg på förlängningen av Munkkullavägen och från centrum till Tolls

Gång- och cykelväg på förlängningen av Munkkullavägen och från centrum till Tolls

Beskrivning:

I detta projekt byggs en förlängning av Munkkullavägen till vändplatsen enligt planen och från vändplatsen en gång- och cykelled till Tolls hållplats.

förlängningen av Munkkullavägen

Preliminär tidtabell:

Man har för avsikt att inleda byggandet sommaren 2020.

Hänt hittills:

1.9.2020: Byggnadsarbetet har avbrutits för cirka en månad

Byggandet inleds

Till entreprenör valdes på basis av konkurrensutsättning Oy Göran Hagelberg Ab.

.

Ytterligare information om projekten:
kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud

Gatuplaner